Игри на волята: България (26.10.2021) - част 3: Капитанска битка с неочакван развой