Борисов: Доказаният ефект срещу COVID-19 е само един - намаляване на социалните контакти