Държавата купува над 1 милион тестове за учениците