Има ли български жертви на серийния убиец в Кипър?