3385 ценни предмета са иззети от офиса на Божков, само 212 от тях са регистрирани