ХОРА, ПЪТИЩА...КАТАСТРОФИ: Сметки и равносметки на финала на лято 2017