Отново висок брой починали с COVID-19 за денонощие