Възможно ли е ремонтът на АМ "Тракия" да продължи след средата на юли