Доц. Наум Кайчев: Френското предложение до голяма степен удовлетворява очакванията на България