Нето изненада "артилеристите" по най-неприятния начин