Експлозия е вероятната причина за падането на руския самолет