Спира поддръжката на комуникационната система на тел. 112