Малтретираха дете в Дом за настаняване от семен тип в Мездра