Николай Денков: Ще има корекции в подготвяните конституционни промени