Петролът – с най-ниска цена от 5 месеца. Ще го усетят ли и шофьорите?