Петкова: Готвим законодателни промени за ТЕЦ „Марица Изток 2“