Трябва ли Ирина Бокова да се оттегли от надпреварата за ООН?