Игри на волята: България (28.10.2019) - част 4: Победителят може да бъде само един!