ВТОРИ КРЪГ: Президентът проведе консултации с първите три политически сили