Родителски протест срещу проекта за нова Стратегия за децата