Проф. Ангелов: Гласувах за здравето и спокойствието на хората