Изповедта на Мария: Ако беше останал жив, щеше да ми направи нещо