Преди седмицата на брака: България е сред страните с най-малко разводи в ЕС