Рядко явление: Планините край Мека потънаха в зеленина