Панев: Дръпнаха шалтера на човека от телевизията и се озовахме в девета глуха