Гьоков: Правилникът на БСП позволява различно мнение, но еднократно – 1-2 пъти