Студент е със счупена на три места челюст след бой в заведение