Държавата ще плаща за кислородолечение при домашни условия