Какъв е планът на държавата за възстановяване на икономиката?