Гроздева: Не беше лесно, но чаках с радост този момент