Александър Димитров: Точката има важна психическа стойност