Управляващите в Турция губят мнозинството си за първи път от 2002 г.