Ясен Деянов за представянето на българските отбори по време на подготвителния лагер