Труповете на шест крави бяха открити от туристи в Рила