Парите на държавата: Президентът не изключи вариант за вето върху държавния бюджет