Започва лечението на деца, болни от спинална мускулна атрофия