„Армия” от 10 000 патици чисти от вредители оризища в Тайланд