"България от небето" - Бачковския манастир, заснет от въздуха и интересни факти за него