Ученик беше нападнат и удрян от друго дете в класна стая