Политиката става все по-безинтересна за младите у нас!