Последният \"Союз\" от старото поколение кацна в Казахстан