Фалшиви полицаи арестуват и ограбват хора в Панчарево