Коларова: Няма нужда да протакаме времето до нови избори