ЦИК: Има предложение от нова фирма за доставка на машини за гласуване