Здравните власти решават за новите мерки срещу COVID-19