Има ли недостиг на предпазни средства за медицинския персонал?