ВТОРИ ДЕН НА ПРЕГОВОРИ: Партиите дебатираха за здравето и образованието