СЛЕД ПОРОИТЕ: Държавата ще помага за аварийните ремонти