Славчев: Опростил съм сума на Левски, която е много голяма за мнозина българи