Две трети от БВП на страната вече се произвежда в столицата